Nov 24, 2012

General Birding

                                         Black Kite in-flight


                                          Black-capped Kingfisher


                                          Black headed Night Heron


                                          Blue Rock Thrush , Male


                                          Blue Rock Thrush, Female


                                          Blue-tailed Bee Eater


                                          Baya Weaver, Female


                                          Collared Kingfisher


                                          Grey Heron in-flight


                                          Javan Shrike